icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Privacy

Vorm Martini respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer u uw persoonlijke informatie achterlaat om op de hoogte te worden gehouden door Vorm Martini, of om meer informatie over Vorm Martini in te winnen, worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van Vorm Martini. Indien u uw gegevens uit dit bestand wilt laten verwijderen, kunt u dit laten weten via e-mail vorm@vorm.com of telefonisch via 050 – 82 00 550.

Vergaarde persoonlijke informatie zal alleen door Vorm Martini gebruikt worden voor de hierboven omschreven doelen en nooit aan derden worden verstrekt of verkocht.

We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.